Fundacja Grupy Slow

Fundacja Grupy Slow została powołana w celu szerokiej i aktywnej promocji trendu Slow w Polsce.
Więcej informacji niebawem.

www / facebook / instagram