Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny:
ul. Afrykańska 4, 03-966 Warszawa
info@grupaslow.pl

Dane firmy:
Slow Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, NIP 118-19-86-843
Regon 141765510 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS 0000324921